Основна мета нашої діяльності —

Розвиток бібліотеки як інформаційного і просвітницького центру територіальної громади

Розвиток бібліотеки як інформаційного і просвітницького центру територіальної громади

До послуг користувачів:

Культурні заходи

 • презентації;
 • зустрічі;
 • вечори;
 • диспути;
 • акції;
 • флешмоби.

100 800 примірників

друкованих документів з усіх галузей знань у тому числі періодичні видання.

Інтернет-пункт

 • безкоштовний інтернет-зона wi-fi;
 • цифрова грамотність;
 • сканування та запис інформації;
 • ксерокопіювання тексту (послуга платна).

Клуби за інтересами

 • спільні інтереси;
 • зустрічі з цікавими людьми;
 • інтелектуальне спілкування;
 • пізнання нового;
 • навчання цікавого;
 • майстер-класи.

Виставки, що діють постійно

 • нових надходжень;
 • краєзнавчі;
 • патріотичні;
 • літературні.

Культурні

заходи

 • презентації;
 • зустрічі;
 • вечори;
 • диспути;
 • акції;
 • флешмоби.

100 800

примірників

друкованих документів з усіх галузей знань у тому числі періодичні видання.

Інтернет-

пункт

 • безкоштовний інтернет-зона wi-fi;
 • цифрова грамотність;
 • сканування та запис інформації;
 • ксерокопіювання тексту (послуга платна).

Клуби

за інтересами

 • спільні інтереси;
 • зустрічі з цікавими людьми;
 • інтелектуальне спілкування;
 • пізнання нового;
 • навчання цікавого;
 • майстер-класи.

Виставки,

що діють постійно

 • нових надходжень;
 • краєзнавчі;
 • патріотичні;
 • літературні.

Читальна зала бібліотеки

У читальній залі щорічно обслуговуються майже 700 користувачів віком від 15 років.
Книжковий фонд представлений нормативними та законодавчими документами, енциклопедіями, довідковими виданнями, посібниками, виданнями з питань політики, історії, бізнесу, банківської справи, економіки, гуманітарних наук.
В читальній залі зберігаються періодичні видання за попередні роки.
Також це традиційне місце проведення культурно-просвітницьких акцій, літературно-мистецьких вечорів, презентацій нових книг, зустрічей з видатними земляками, зустрічі-діалоги з фахівцями.

Колектив та сектори бібліотеки

Нездойминога Валентина Василівна

Директор

 • Здійснює оперативне керівництво КЗ «Новосанжарська публічна бібліотека»забезпечуючи високоефективну діяльність, розробку та виконання виробничо-творчих і фінансових планів, що направлені на формування та забезпечення потреб населення у бібліотечно-бібліографічних послугах, соціальний розвиток колективу.
 • В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників. Укладає угоди та контракти. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов’язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників.
 • Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Забезпечує ефективне виконання і зберігання закріпленого за КЗ «Новосанжарська публічна бібліотека» майна. Організує формування бібліотечного фонду. Вживає заходів щодо забезпечення бібліотеки кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпеки і сприятливих умов праці. Вирішує всі питання в межах наданих прав. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку.

Методична служба:

Герман Тетяна Григорівна

Методист

 • Координує і спрямовує організаційно — методичну роботу бібліотеки; здійснює методичний моніторинг діяльності бібліотек громади;
 • Впроваджує маркетинг, що сприяє підтримці позитивного іміджу бібліотек, їх рекламі;
 • Сприяє підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників шляхом проведення семінарів, практикумів, стажувань, занять школи бібліотечного досвіду, популяризації професійної періодики;
 • Надає методичну та практичну допомогу працівникам сільських бібліотек для покращення обслуговування користувачів, впровадження в практику роботи інноваційних форм та новітніх технологій;
 • Розробляє методико-бібліографічні матеріали; сприяє проектному розвитку бібліотек: участь в програмах, конкурсах;
 • Бере участь в соціологічних дослідженнях та використовує їх результати в роботі бібліотек;
 • Надає індивідуальні та групові консультації працівникам сільських бібліотек.

Сектор комплектування та обробки літератури. Штат сектору:

Гусак Тетяна Миколаївна

Бібліотекар І категорії

Науменко Наталія Миколаївна

Бібліотекар

Сектор комплектування фондів є структурним підрозділом КЗ «Новосанжарська публічна бібліотека» і проводить наступну роботу:

 • Забезпечує формування фонду бібліотеки шляхом систематичного поповнення новими вітчизняними та зарубіжними документами з усіх галузей знань та на різних носіях інформації;
 • Здійснює передплату на періодичні видання;
 • Проводить комплекс робіт, пов’язаних з обліком, технічним опрацюванням нових надходжень для бібліотек системи;
 • Проводить переоблік фондів КЗ «Новосанжарська публічна бібліотека» згідно графіка перевірок;
 • Здійснює списання документів з фондів бібліотек на основі діючих законодавчих і нормативних актів;
 • Співпрацює з книговидавничими та книготорговельними організаціями;
 • Надає методичну та практичну допомогу бібліотекам — філіям згідно своєї спеціалізації;
 • Бере участь в організації та проведенні семінарів, практикумів, стажувань для бібліотечних працівників району.

Сектор обслуговування дорослих (читальна зала, абонемент). Штат сектору:

Охрей-Улинець Марія Миколаївна

Завідуюча сектором

Гринько Людмила Григорівна

Бібліотекар абонементу

Борт Юля Миколаївна

Бібліограф

Працівники сектору організовують сервісне обслуговування користувачів документами на різних носіях інформації, забезпечують користувачам право вільного доступу до інформації, сприяють задоволенню інформаційних потреб і самоосвіти. Фонд відділу формується документами відповідно до національного та соціального складу користувачів, їхніх запитів та інтересів. Діє «Центр регіональної інформації».
Бібліограф сектору —

 • Бере участь у розробці програм, планів, положень, інших документів, що сприяють інформаційній діяльності;
 • Працює з довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки, зокрема картотеками: систематичною статей, краєзнавчою, сценаріїв, установ, організацій, підприємств району;
 • Переглядає і аналітично розписує періодичні видання, які надходять до бібліотеки;
 • Проводить довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів: виконує бібліографічні довідки, складає списки нових надходжень, бібліографічні огляди;
 • Проводить підготовку днів інформації, днів бібліографії, бібліотечних уроків;
 • Веде індивідуальне та групове інформування.

Абонемент. Сектор обслуговування дітей:

-

-

Основними завданнями сектору є:

 • Розширення та поглиблення знань користувачів-дітей засобами кращої дитячої літератури, прищеплення умінь працювати з книгою;
 • Виховання у дітей культури читання та бібліотечно-бібліографічних навиків;
 • Допомога дошкільним навчальним закладам та початковій школі у вихованні школярів та розвитку у них пізнавальних здібностей і свідомого відношення до навчання;
 • Забезпечує комплексну роботу з популяризації дитячої книги, зокрема літератури, яка виховує високі моральні якості, знайомить з історією нашого народу, його традиціями, звичаями та обрядами, сприяє духовному розвитку дітей;
 • Здійснює індивідуальну роботу з організації читання дітей, проводить групову та масову роботу з користувачами, організовує наочну популяризацію літератури;
 • Вивчає склад користувачів, їхні інтереси, особливості читання та сприйняття книг, здійснює роботу з вивчення культури читання.

Абонемент обслуговування дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів:

Поберій Валентина Іванівна

Бібліотекар

 • Організовує диференційоване обслуговування і залучення до систематичного і різнобічного читання дошкільників та учнів 1-4 класів.

Основною метою діяльності абонементу є духовний розвиток користувачів
дошкільного та молодшого шкільного віку шляхом популяризації кращих зразків вітчизняної та світової літератури.
На абонементі обслуговується понад 400 дітей за рік.

Абонемент учнів 5 — 9 класів:

Єщенко Ірина Анатоліївна